Termeni si conditii

Termenii şi condiţiile de utilizare a paginii de internet www.pitavan.ro

1) Proprietarul Site-ului
Proprietarul Site-ului www.pitavan.ro este reprezentat de societatea CHOCOLADA INVEST S.R.L. cu sediul social în: Sat Tunari, Comuna Tunmari, Strada TRAIAN, Nr.30A, Parter, Camera nr.1, judet Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J23/1549/05.04.2019, Cod Unic de Înregistrare 31266941
Site-ul este operat de societatea CHOCOLADA INVEST S.R.L. in numele Pita Van Bistro si scopul acestui site este de a furniza informaţii si de a prelua comenzi in produsele oferite de Pita Van Bistro.

2) Raspunderea
Acest Site intenţionează să ofere informaţii şi nu constituie o ofertă comercială astfel cum este definită de Codul Civil. CHOCOLADA INVEST S.R.L. va depune toate eforturile pentru a se asigura că informaţiile publicate pe Site sunt actualizate şi exacte, dar nu poate fi trasă la răspundere pentru acţiunile întreprinse pe baza acestor informaţii. În special, CHOCOLADA INVEST S.R.L. nu va fi răspunzatoare pentru prejudicii care recurg din utilizarea acestor informaţii sau folosirea acestor infomaţii ca informaţii de bază. Riscul asociat cu utilizarea acestui Site revine exclusiv utilizatorului Site-ului.
CHOCOLADA INVEST S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica oricând conţinutul informaţiilor şi datelor publicate, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor Site-ului.

3) Drepturi de proprietate intelectuala
Toate drepturile asupra Site-ului, inclusiv asupra conţinutului acestuia, grafica şi elementele textuale, planul general şi alte componente sunt rezervate şi sunt proprietatea exclusivă a CHOCOLADA INVEST S.R.L., cu excepţia cazului în care nu se prevede altfel. Utilizarea conţinutului Site-ului nu determină dobândirea de către utilizatori a unor drepturi asupra tuturor sau a unora dintre bazele de date care susţin Site-ul. Utilizatorul este autorizat să facă uz de aceste informaţii în limitele permise de legislaţia în vigoare.
Reproducerea, modificarea, transmiterea, copierea, distribuirea şi republicarea întregului sau a unei părti a acestui Site în scopuri comerciale şi fără acordul prealabil scris al Societăţii sunt strict interzise, sub rezerva unor circumstanţe excepţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

4) Cookies
În raport cu întreţinerea acestui Site, CHOCOLADA INVEST S.R.L. prelucrează şi colectează informaţiile furnizate de fişierele de tip cookies privind utilizarea Site-ului de către utilizatori. CHOCOLADA INVEST S.R.L. procesează astfel de date în scopul unor analize tehnice şi statistice, în special pentru măsurarea traficului şi utilizării Site-ului.
Dacă utilizatorul Site-ului nu este de acord cu utilizarea de către Societate a datelor din fişierul de tip cookie, utilizatorul va trebui să-şi configureze browser-ul său în acest sens.

5) Datele prelucrate pe site
Toate datele cu caracter personal puse la dispoziţia CHOCOLADA INVEST S.R.L. prin intermediul Site-ului, respectiv informaţiile colectate prin intermediul formularelor de curriculum vitae se consideră a fi furnizate în mod voluntar, în concordanţă cu articolul 1, paragraful b) din Decizia nr. 100/2007 emisă de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. CHOCOLADA INVEST S.R.L. nu va fi răspunzatoare pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor furnizate de către utilizatorii Site-ului.
CHOCOLADA INVEST S.R.L., în calitatea sa de administrator al Site-ului, se angajează să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor colectate prin intermediul Site-ului.
CHOCOLADA INVEST S.R.L. dezvoltă proceduri interne şi de securitate în vederea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal colectate şi nu va divulga niciuna dintre ele unor terţe părţi fără acordul prealabil al proprietarului datelor.

6) Acceptarea termenilor si conditiilor Site-ului
Utilizarea acestui Site echivalează cu acceptarea acestor prevederi fără nici o limitare. În situaţia în care nu sunt de acord cu unele sau toate aceste prevederi, utilizatorii sunt liberi să nu utilizeze acest Site.

7) Toate prețurile afișate pe site sunt pentru ridicare de la locația noastră: Str. Baba Novac nr. 9-11

Share This